Rectificare la Anunțul Guvernului Republicii Elene cu privire la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor ( JO C 400, 13.11.2014 )