Rectificatie van de mededeling van de regering van de Helleense Republiek in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen ( PB C 400 van 13.11.2014 )