Rettifika tal-Avviż mill-Gvern tar-Repubblika Ellenika dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi ( ĠU C 400, 13.11.2014 )