Labojums Grieķijas Republikas valdības paziņojumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei ( OV C 400, 13.11.2014. )