Graikijos Respublikos Vyriausybės pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų klaidų ištaisymas ( OL C 400, 2014 11 13 )