Oikaisu ilmoitukseen Helleenien tasavallan hallitukselta hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukaisesti ( EUVL C 400, 13.11.2014 )