Kreeka Vabariigi valitsuse teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta – parandus ( ELT C 400, 13.11.2014 )