A Bizottság (EU) 2019/1901 rendelete (2019. november 7.) az 1881/2006/EK rendeletnek a Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítőkben előforduló citrinin felső határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)