Zadeva C-266/07: Tožba, vložena 5. junija 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki