Lieta C-266/07: Prasība, kas celta 2007. gada 5. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika