Kohtuasi C-266/07: 5. juunil 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik