Γραπτή ερώτηση E-1794/06 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Η σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με τα ιδιωτικά γραφεία διαμεσολάβησης για την ανεύρεση εργασίας