Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/89 της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 1989 περί καθορισμού της διαφοράς των τιμών της λευκής ζάχαρης η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά και στον αμπελοοινικό τομέα