Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 1983 περί υγειονομικών προϋποθέσεων και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές νωπού κρέατος από ορισμένες τρίτες χώρες (83/70/ΕΟΚ)