Schriftelijke vraag E-007976/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) aan de Commissie. Onrechtmatig en gevaarlijk vervoer van chemicaliën door tankwagens die bestemd zijn voor het vervoer van vloeibare levensmiddelen