Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2004 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY)