Γραπτή ερώτηση P-4516/06 υποβολή: Fernand Le Rachinel (NI) προς την Επιτροπή. Αναγνώριση του ελληνοκυπριακού τμήματος της Κύπρου