Ψήφισμα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση των κρατών μελών της ΕΕ στο διοικητικό συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) και τον συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών πριν από τις συνεδριάσεις του WADA