Γραπτή ερώτηση E-1387/05 υποβολή: Bill Newton Dunn (ALDE) προς την Επιτροπή. Ίσοι όροι πληρωμής