Decyzja Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 z dnia 26 maja 2020 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia FCH 2