ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0572/04 υποβολή: Graham Watson (ELDR) προς την Επιτροπή. Ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Τσεχία.