Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2019, σχετικά με το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της Σουηδίας για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 2021-2030