ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0464/04 υποβολή: José Ribeiro e Castro (UEN) προς την Επιτροπή. Brax — Απολύσεις και μετεγκατάσταση.