Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 287/2005 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα των αυγών που εφαρμόζεται από τις 21 Φεβρουαρίου 2005