Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme uložených na pravidelné letecké dopravné služby medzi Rennes a Mulhouse, ku ktorej pristúpilo Francúzsko (Text s významom pre EHP)