Γραπτή ερώτηση E-1425/06 υποβολή: Paweł Piskorski (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Κατάσταση των χριστιανών στο Αφγανιστάν