Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1861 z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w celu wyjaśnienia, czy zakres tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w niektórych hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)