Γραπτή ερώτηση E-0932/09 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Ανεργία στην ΕΕ