Rectificare la Consiliu Recomandarea Consiliului din 10 octombrie 2019 privind numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 351 din 17 octombrie 2019)2019/C 358/11