Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommmittén om De gemensamma teknikinitiativens och de offentlig–privata partnerskapens roll och inverkan på genomförandet av Horisont 2020 för en hållbar industriell omvandling