Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Vloga in učinki skupnih tehnoloških pobud in javno-zasebnih partnerstev pri izvajanju programa Obzorje 2020 za trajnostne spremembe v industriji (mnenje na lastno pobudo)