Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol u l-impatt tal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (JTIs) u tas-Sħubijiet Pubbliċi-Privati (PPPs) fl-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 għal bidliet industrijali sostenibbli” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)