Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “KTI un PPP loma un ietekme uz programmas “Apvārsnis 2020” īstenošanu ar mērķi panākt ilgtspējīgas rūpniecības pārmaiņas” (pašiniciatīvas atzinums)