Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Jungtinių technologijų iniciatyvų ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių vaidmuo ir poveikis įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ siekiant tvarių pramonės permainų“ (nuomonė savo iniciatyva)