Asia T-138/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2020 – WH v. EUIPO (Henkilöstö – Virkamiehet – Vuoden 2018 ylennyskierros – Päätös olla ylentämättä – Kumoamiskanne – Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla ja 78 artiklan 6 kohta – Tutkittavaksi ottaminen – Puolustautumisoikeudet – Perusteluvelvollisuus – Ansioiden vertailu)