Rozhodnutí Komise ze dne 16. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků (Text s významem pro EHP) (97/569/ES)