COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Primul raport privind progresele înregistrate cu privire la Strategia UE privind o uniune a securității