Γραπτή ερώτηση E-1354/10 υποβολή: Iva Zanicchi (PPE), Marco Scurria (PPE) και Alfredo Antoniozzi (PPE) προς την Επιτροπή. Ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση