Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9416 — Bolloré Group/M7 Group) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 49/06