ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1318/97 του Jose POMES RUIZ προς την Επ τροπή. Eurostat και μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ