Sprawa T-367/18: Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2018 r. – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)