Mejeriindustristrukturer i Italien 31. december 1974