Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise des Eaux/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst