Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zelená kniha – Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti KOM(2006) 194, konečné znenie