Писмен въпрос E-1630/10, зададен от Ivo Belet (PPE) на Комисията. Подготвителни действия на ЕС в областта на спорта