Παγκόσμιος μηχανισμός αναφοράς για παράνομα φορητά όπλα, και άλλα όπλα και πυρομαχικά προκειμένου να μειωθεί ο σχετικός κίνδυνος λαθρεμπορίου