SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1412/01 af Evelyne Gebhardt (PSE), Heinz Kindermann (PSE) og Willi Görlach (PSE) til Kommissionen. Fri handel inden for plantebeskyttelsessektoren, EU-direktiv 91/414/EØF.