Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1983 που καθορίζει τους κανόνες ποιότητας για τα κρεμμύδια και για τα ραδίκια witloof