VERORDENING (EEG) Nr. 3267/91 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1991 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken