2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2017/1682, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį)